Archstudio

architektonický ateliér

MENU


O nás

Profil spoločnosti

ARCHSTUDIO architektonický ateliér v Poprade vznikol 1.1.1993 reštrukturalizáciou architektonického štúdia Abakus. V roku 2004 nadobudol architektonický ateliér ARCHSTUDIO právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným.

Predmetom činnosti architektonickej kancelárie ARCHSTUDIO v Poprade je navrhovanie a projektovanie budov pozemných stavieb (obytné budovy, rodinné domy, hotely a apartmány, administratívne a obchodné budovy, športové budovy, budovy pre priemysel, rekonštrukcie…) vrátane exteriérov a interiérov, od vypracovania architektonickej štúdie až po realizačný projekt. V pozícii generálneho projektanta zabezpečujeme komplexné riešenie projektovej prípravy investičného zámeru vo všetkých potrebných legislatívnyh stupňoch v územnom či stavebnom konaní, vrátane projektov jednotlivých profesií (elektro, ZTI, UK, plyn, vzduchotechnika, MaR, požiarna ochrana, EPS,…), končiac autorským dozorom na stavbe. Pri architektonických projektoch interiéru vieme zabezpečiť aj dodávku a montáž na kľúč.

Architektonická firma ARCHSTUDIO v Poprade disponuje dostatočným hardvérovým a softvérovým vybavením (Apple, PC, ArchiCAD,…) v maximálnej miere orientovaným pre prácu architekta, čoho výsledkom je ako samozrejmá súčasť každého architektonického projektu vizualizácia v 3D priestore a podľa priania investora aj zapracovanie do fotografie, virtuálny objekt, ako aj ozvučená animácia s cieľom jasnejšej predstavy a prezentácie nového architektonického projektu, prípadne veľkoplošný plnofarebný fotorealistický výstup s možnosťou umiestnenia v exteriéri.

Architektonický ateliér ARCHSTUDIO sídli vo vlastných priestoroch (adresa – pozri kontakt) a pracuje so 4 samostatnými kmeňovými architektami, administratívnym personálom a stabilným kolektívom profesných inžinierov ako externých spolupracovníkov, s cieľom navrhovať hodnotnú modernú architektúru nielen po stránke estetickej, ale aj funkčnej, konštrukčnej a technologickej.

Referencie

Výber z našich architektonických štúdií a projektov, ako aj z už realizovaných stavieb Vám ponúkame v časti výber z tvorby

Naši architekti – zahraničné skúsenosti

Od roku 1994 pôsobili niektorí architekti ateliéru ARCHSTUDIO v Nemecku a pripravovali architektonické štúdie pre nemeckých investorov v spolupráci s projektovo-inžinierskou firmou v Lipsku. Architekti z popradského architektonického ateliéru ARCHSTUDIO spolupracovali aj na projektovaní obchodného centra v Dubaji.

Najvýznamnejšie ocenenia

Okrem nižšie uvedených sa naša architektonická firma pravidelne úspešne zúčastňuje architektonických súťaží na konkrétne stavby, s ktorých sa mnohé už aj zrealizovali, alebo sa realizujú…