Archstudio

architektonický ateliér

MENU

Mestská plaváreň Ružomberok

 
 
NÁZOV STAVBY:
Mestská plaváreň Ružomberok
PROJEKTY:
2018
CHARAKTER STAVBY:
Novostavba
MIESTO:
Ružomberok

Urbanistické osadenie objektu na pozdĺž severnej strany pozemku s predpolím a statickou dopravou na juhu ovplyvnilo viacero faktorov. Jedným bola možnosť rozšírenia areálu v budúcnosti smerom na východ a teda aj jednoduché doplnenie statickej dopravy. Druhým bolo „neutopiť“ (neskrývať) objekt v rámci uličnej čiary K. Sidora. Nakoniec to bola snaha situovať do uličných strán (Z s J) a tiež na „rozvojovú“ východnú stranu také funkcie objektu, ktoré ponúkajú väčšie možnosti na stvárnenie fasády. Pri efektívnom dispozičnom riešení je hlavný vstup s predpolím umiestnený v strede, teda na Juh. Vonkajšie architektonické riešenie pravdivo vychádza z funkčného členenia dispozície. Kombinuje sklenené fasády väčších otvorených priestorov s plnými hmotami zázemia plavárne. Funkciu vody naznačujú zvlnené fasády bazéna a wellnessu a tak vizuálne zjemnňujú funkčné pravouhlé tvary v priestoroch relaxácie. Kompozične ide o horizontálny objem s jemnými vertikálnymi posunmi. Budova plavárne nechce ani rozmermi nemôže konkurovať tvarovej dominante zimného štadióna. Hmotovo skôr dopĺňa existujúcu dvojpodlažnú podnož štadióna s ktorou môže byť aj v úrovni 2NP prepojená krytou lávkou. Vonkajší výzor dopĺňa aj použitie hodnotných bezúdržbových materiálov na fasáde.