Archstudio

architektonický ateliér

MENU

UNIMED

 
 
NÁZOV STAVBY:
UNIMED
PROJEKTY:
2007
REALIZÁCIA:
2009
MIESTO:
Poprad

Architektúra farmaceutického veľkoskladu pravdivým spôsobom člení celú hmotu na menšie objemy odpovedajúce vnútorným funkciám (sklady, zázemie zamestnancov, administratíva). Toto členenie v kombinácii so šikmými strechami a použitými hodnotnými materiálmi na fasáde opticky zmenšuje a “poľudšťuje” tento skladový objekt nacházajúci sa v kontakte s klasickou zástavbou rodinných domov.