Archstudio

architektonický ateliér

MENU

Polyfunkčný objekt Poprad

 
 
NÁZOV STAVBY:
Polyfunkčný objekt Poprad
ROK:
2006
REALIZÁCIA:
2005 - 2006
MIESTO:
Poprad, Štefánikova ul.

Objekt rieši funkciu administratívy a obchodov v kombinácií s bývaním v centre mesta. Bývanie je situované do tichšej zóny za hlavný objekt. V hlavnom objekte, ktorý svojou líniovosťou podporuje hlavnú mestskú triedu, sú situované na prízemí obchody a služby, ostatné poschodia tvorí administratíva. Celý komplex je trojuhoľníkového tvaru tak ako pozemok, ako malý priestor medzi Domom kultúry a obytným domom. V suteréne sú parkovacie miesta pre návštevníkov, zamestnancov a obyvateľov. Príležitostné parkovanie je vedľa slepej ulice na teréne. Architektonicky je jasné odčlenená hmota administratívy (sklo, hliník v dynamickej kompozícii) a hmota bývania v "konzervatívnejšom poňatí".