English   Slovensky

 
Revitalizácia námestia v Lehote pod Vtáčnikom
NÁZOV PROJEKTU:
Revitalizácia námestia v Lehote pod Vtáčnikom
PROJEKTY:
2006
MIESTO:
Lehota pod Vtáčnikom

 

Okrem iných klasických exteriérových realizácii nášho ateliéru sa pri realizácii tohto projektu podarilo vniesť do centrálnej zóny obce dominantným spôsobom prírodný prvok. V kombinácii zelene a vody s drobnou architektúrou drevených prvkov (prístrešok s pódiom, mostíky) projekt ponúkol názor na možnosť príjemného oddychu občanov aj priamo na námestiach.

Revitalizácia námestia v Lehote pod Vtáčnikom
  • Revitalizácia námestia v Lehote pod Vtáčnikom
  • Revitalizácia námestia v Lehote pod Vtáčnikom
  • Revitalizácia námestia v Lehote pod Vtáčnikom
  • Revitalizácia námestia v Lehote pod Vtáčnikom
  • Revitalizácia námestia v Lehote pod Vtáčnikom
  • Revitalizácia námestia v Lehote pod Vtáčnikom
  • Revitalizácia námestia v Lehote pod Vtáčnikom
  • Revitalizácia námestia v Lehote pod Vtáčnikom
  • Revitalizácia námestia v Lehote pod Vtáčnikom
  • Revitalizácia námestia v Lehote pod Vtáčnikom