English   Slovensky

 
Tréningová hokejová hala
NÁZOV PROJEKTU:
Tréningová hokejová hala
PROJEKTY:
2011
MIESTO:
Poprad

Takýto športovo - voľnočasový stánok má slúžiť hlavne ako hokejová akadémia pre mladé talenty popradského hokeja, organizované v hokejových triedach susednej základnej školy. V mimotréningovom čase bude slúžiť verejnosti na korčuľovanie resp. prenájom ľadovej plochy pre aktívnych fanúšikov hokeja. V letnom období vrátane prázdnin bude slúžiť voľnočasovým aktivitám deti a mládeže.

Architektonicky sa jedná o jednoduchý hmotovo - dispozičný návrh s cieľom optimalizácie investičných nákladov, odpovedajúcich rozsahu a poslaniu tohto športového zariadenia. V objekte sa nachádza 9 šatní, vrátane šatní pre verejnosť. Rozmer ľadovej plochy je 26x52m. Pohotovostné hľadisko predstavuje kapacitu 200 sedadiel. Efektívnosť dispozičného aj hmotového návrhu predurčuje toto riešenie na univerzálne použitie aj v iných lokalitách.

Tréningová hokejová hala
  • Tréningová hokejová hala
  • Tréningová hokejová hala
  • Tréningová hokejová hala
  • Tréningová hokejová hala
  • Tréningová hokejová hala
  • Training ice-hockey stadium