English   Slovensky

 
Tenisová hala Tatranská Lomnica
NÁZOV PROJEKTU:
Tenisová hala Tatranská Lomnica
ROK:
2000
MIESTO:
Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica

 

Návrh objektu mal vyriešiť absenciu tenisu v Tatranskej Lomnici. Je situovaný v prieluke medzi existujúcimi kurtmi a hotelom Slovan. Jeho riešenie odpovedá svahovitosti terénu, ktorému podriaďuje dispozíciu. Hlavnú plochu tvoria 3 kurty, ku ktorým je prevádzkovo pripojených viacero funkcií: Reštaurácia s barom, s pohľadom do haly, bowling so svojím zázemím, squash a technické priestory. Dominantnosť haly je docielená aj strešnou konštrukciou, ktorej priestorové väzníky raz tvoria nosnú konštrukciu strechy, raz sa používajú ako svetlíky na presvetlenie haly. Tento rytmus striedania dáva objektu dynamiku aj v interiéri.

Tenisová hala Tatranská Lomnica
  • Tenisová hala Tatranská Lomnica
  • Tenisová hala Tatranská Lomnica