English   Slovensky

 
Zimný štadión
NÁZOV PROJEKTU:
KHL Zimný štadión - 9100 divákov
ROK:
2011
MIESTO:
Poprad

Táto novostavba zimného štadióna je pripravovaná pre druhú najprestížnejšiu hokejovú súťaž sveta - KHL. Prioritne štadión bude využívať účastník tejto ligy hokejový klub HC Lev Poprad. Štadión je umiestnený vo východnej časti mesta v areáli Aquacity, ktorý je súčasťou nadregionálnej športovo-relaxačnej plochy mesta. Objekt má tvar kvádra, ako logicky efektívne zhmotnenie funkčnej náplne objektu. Dispozičné komunikačné prepojenia v objekte sú svojou formou využité

pre pozorovateľa na riešenie prítomných "hi-tec" detailov (prepojovacia lávka na lanovej konštrukcii, vzdušné schodisko so skleneným výťahom, vstupný objekt...). Architektúra drevených masívnych vstupných objektov-portálov zohráva dôležitú úlohu pri vnímaní zovňajšku, ako zjemňujúceho "teplého" prvku k dominantnému predsadenému plášťu (ťahokov) vo forme akýchsi ľadových hrán - rýh. Vlastný objekt zaberá 9 375 m2 zastavanej plochy. K dispozícií je 421 parkovacích miest na teréne, 1208 miest v parkovacom dome, 8 190 pevných sedadiel + 475 miest V.I.P. v hale, 435 V.I.P. miest v 36-tich V.I.P. boxoch. V objekte sa nachádza 16 šatní pre športovcov, 2 šatne pre verejnosť, 2 telocvične, posilňovne, kongresová sála, reštaurácia-90 miest, 8 bufetov, presscentrum, wellness...Areál dopĺňajú ubytovací pavilón pre športovcov a parkovací dom.

Zimný štadión
  • Zimný štadión
  • Zimný štadión
  • Zimný štadión
  • Zimný štadión
  • Zimný štadión
  • Zimný štadión
  • Zimný štadión
  • Zimný štadión