English   Slovensky

 
Viacúcelová športová hala Poprad
NÁZOV STAVBY:
Viacúcelová športová hala Poprad   Stavba roka 2007
PROJEKTY:
2004 - 2005
REALIZÁCIA:
2005 - 2006
MIESTO:
Poprad, Uherova ul.

Tento kultúrno-športovo-spoločenský stánok sa nachádza na okraji mesta, pri dopravnom ťahu Poprad - Rožňava. Ústredným priestorom je viacúčelová športová sála s priľahlými hľadiskami. Tento priestor zásadne určuje všetky charakteristiky a hodnoty celého objektu. Delí sa na športovú halu v rozsahu všetkých loptových hier

a hľadiska s kapacitou 2000 sedadiel, 2 x 144 sedadiel v zasúvacích tribúnach a 4 VIP lóže. Týmto priestorom prislúchajú ďalšie priestory - hlavné šatne, sociálne zariadenia, telocvičňa, rehabilitačné a rekondičné priestory, sklady... V objekte sú navrhnuté aj priestory konferenčného a tlačového centra (reštaurácie, bufety...). Dominantným prvkom, ktorý najvýznamnejšie formuje charakter centrálneho priestoru športoviska, je oceľová konštrukcia strechy. Tá v kombinácií s bielym podkladom ešte viac umocňuje vzdušný pocit subtilnosti strešnej konštrukcie. Druhým dôležitým prvkom je predsadená hliníková lamelová fasáda, ktorá okrem strolamov, plní aj estetickú funkciu a tiež vytvára priestor pre rôzne technologické vedenia a zakrýva aj množstvo okien potrebných pre presvetlenie podružných priestorov. Jednoduché hmotové riešenie obohacuje výrazný vstup s lanovou konštrukciou markízy, osadený do sklenenej steny vstupnej haly.

Viacúcelová športová hala Poprad
  • Viacúcelová športová hala Poprad
  • Viacúcelová športová hala Poprad
  • Viacúcelová športová hala Poprad
  • Viacúcelová športová hala Poprad
  • Viacúcelová športová hala Poprad
  • Viacúcelová športová hala Poprad
  • Viacúcelová športová hala Poprad