English   Slovensky

 
Rekonštrukcia základnej školy vo Vikartovciach
NÁZOV PROJEKTU:
Rekonštrukcia základnej školy vo Vikartovciach
PROJEKTY:
2010
MIESTO:
obec Vikartovce

Rekonštukcia a dostavba už značne schátralého objektu školy, vznikla na základe rozhodnutia vedenia mesta v snahe využiť možnosť spolufinancovania prostredníctvom Európskych fondov.

Predmetom projektu rekonštrukcie bola kompletná rekonštrukcia interiérov, dostavba telocvične, vybudovanie špecializovanej jazykovej učebne a samozrejme rekonštrukcia obvodového plášťa. Tu sa okrem zateplenia podarilo aj v otázke výzoru aplikovať také materiálové a farebné riešenie, ktoré svojim optimistickým výrazom hlavne spríjemňuje pobyt v škole deťom.

Rekonštrukcia základnej školy vo Vikartovciach
  • Rekonštrukcia základnej školy vo Vikartovciach
  • Rekonštrukcia základnej školy vo Vikartovciach
  • Rekonštrukcia základnej školy vo Vikartovciach
  • Rekonštrukcia základnej školy vo Vikartovciach
  • Rekonštrukcia základnej školy vo Vikartovciach
  • Rekonštrukcia základnej školy vo Vikartovciach