English   Slovensky

 
Rodinné domy Veľká Lomnica
NÁZOV STAVBY:
Rodinné domy Veľká Lomnica
PROJEKTY:
2009
MIESTO:
Veľká Lomnica

 

Požiadavka investorov - súrodencov na vybudovanie moderného bývania v podhorskej lokalite v zástavbe rodinných domov našla odpoveď v dominantnej dynamickej architektúre strešných šikmín v kontraste s otvorenými presklennými plochami s exkluzívnym výhľadom na tatranskú panorámu.

Rodinné domy Veľká Lomnica
 • Rodinné domy Veľká Lomnica
 • Rodinné domy Veľká Lomnica
 • Rodinné domy Veľká Lomnica
 • Rodinné domy Veľká Lomnica
 • Rodinné domy Veľká Lomnica
 • Rodinné domy Veľká Lomnica
 • Rodinné domy Veľká Lomnica
 • Rodinné domy Veľká Lomnica
 • Rodinné domy Veľká Lomnica
 • Rodinné domy Veľká Lomnica
 • Rodinné domy Veľká Lomnica
 • Rodinné domy Veľká Lomnica
 • Rodinné domy Veľká Lomnica
 • Rodinné domy Veľká Lomnica
 • Rodinné domy Veľká Lomnica