English   Slovensky

 
Rodinné domy pre seniorov
NÁZOV PROJEKTU:
Rodinné domy pre seniorov
ROK:
2012

 

Tento dom poskytuje optimálny štandard bývania so všetkými potrebnými funkciami a prevádzkovými a dispozičnými potrebami prispôsobený potrebám seniorov resp. málo početnej rodine. Vo variantoch je veľmi jednoducho s minimálnymi nákladmi prestaviteľný na bývanie seniorov aj s opatrovateľkou resp. bývanie imobilných seniorov (viď varianty). Jednoduché technické a architektonické riešenie odzrkadluje relatívne nízke investičné a prevádzkové náklady okrem iného aj tým, že obidva hlavné obytné priestory sú orientované na slnečnú stranu. Minimalistickejšou verziou tohto tytu je aj dom viď: Rodinné domy Ekonom

Rodinné domy pre seniorov
  • Rodinné domy pre seniorov
  • Rodinné domy pre seniorov
  • Rodinné domy pre seniorov
  • Rodinné domy pre seniorov
  • Rodinné domy pre seniorov
  • Rodinné domy pre seniorov
  • Rodinné domy pre seniorov
  • Rodinné domy pre seniorov