English   Slovensky

 
Rodinné domy Ekonom
NÁZOV PROJEKTU:
Rodinné domy Ekonom
ROK:
2012

 

  • • moderný vo výraze architektúry
  • • efektívny v dispozícii
  • • jednoduchý na výstavbu
  • • úsporný pri prevádzke
  • • lacný pri vstupnej intestícii
  • • flexibilný pre možnosť jednochuchej prístavby v budúcnosti

Dom obdobných parametrov viď.: Rodinné domy pre seniorov

Rodinné domy Ekonom
  • Rodinné domy Ekonom
  • Rodinné domy Ekonom
  • Rodinné domy Ekonom
  • Rodinné domy Ekonom