English   Slovensky

 
Rekreačné zariadenie Vodár Nový Smokovec
NÁZOV STAVBY:
Rekreačné zariadenie Vodár
PROJEKTY:
2007
REALIZÁCIA:
2008
MIESTO:
Nový Smokovec

 

Efektívny rozmer rekonštrukcie podnikového ubytovacieho zariadenia poskytlo riešenie podkrovia. Od parapetu dovnútra uskočené zvislé steny v drevenom obklade evokujú už začiatok podkrovného priestoru, ale v kombinácii s plytkým sklonom strechy nad nimi pri zachovaní výšky objektu sa podarilo dosiahnuť 100 percentné využitie plochy podkrovného poschodia.

Rekreačné zariadenie Vodár Nový Smokovec
  • Rekreačné zariadenie Vodár Nový Smokovec
  • Rekreačné zariadenie Vodár Nový Smokovec
  • Rekreačné zariadenie Vodár Nový Smokovec
  • Rekreačné zariadenie Vodár Nový Smokovec