English   Slovensky

 
Obchodné centrum Poprad
NÁZOV STAVBY:
Obchodné centrum Poprad
PROJEKTY:
2004 - 2005
REALIZÁCIA:
2006 - 2007
MIESTO:
Poprad - Hraničná ul.

 

Objekt je situovaný v širšom centre mesta, v priemyselno-obchodnej zóne. Pôdorysne aj hmotovo je riešený do tvaru "L". Stredná časť je dominantnejšia a určená na administratívu so skladmi v suteréne, nižšie bočné "krídla" sú venované obchodným priestorom. Pred objektom je parkovisko, dopravne obojstranne napojené na dopravný systém mesta. Konštrukčne a materiálovo sa jedná o monolický stenový systém so zateplením.

Obchodné centrum Poprad
  • Obchodné centrum Poprad
  • Obchodné centrum Poprad