English   Slovensky

 
Distribúcia liečiv Unimed
NÁZOV PROJEKTU:
Distribúcia liečiv Unimed
PROJEKTY:
2007
REALIZÁCIA:
2009
MIESTO:
Poprad

 

Architektúra farmaceutického veľkoskladu pravdivým spôsobom člení celú hmotu na menšie objemy odpovedajúce vnútorným funkciám (sklady, zázemie zamestnancov, administratíva). Toto členenie v kombinácii so šikmými strechami a použitými hodnotnými materiálmi na fasáde opticky zmenšuje a “poľudšťuje” tento skladový objekt nacházajúci sa v kontakte s klasickou zástavbou rodinných domov.

Distribúcia liečiv Unimed
  • Distribúcia liečiv Unimed
  • Distribúcia liečiv Unimed
  • Distribúcia liečiv Unimed
  • Distribúcia liečiv Unimed