English   Slovensky

 
Apartmánový dom Starý Smokovec
NÁZOV PROJEKTU:
Apartmánový dom Starý Smokovec
ROK:
2007
MIESTO:
Vysoké Tatry - Starý Smokovec

 

Objekt apartmánov je situovaný v centrálnej časti Starého Smokovca, na mieste rozostaveného bývalého kultúrneho domu. Dispozičné a prevádzkové riešenie plne odpovedá svahovitosti terénu vo väzbe na prístupovú komunikáciu zo severnej strany. Apartmány sú v rámci týchto hmôt situované tak, aby v maximálnej miere umožňovali výhľad na tatranské štíty. Na prízemí sú obchody a služby, v suteréne parkovanie. Obidve hmoty voči sebe vytvárajú átrium, akýsi to súkromný relaxačný priestor, ako dôsledok natočenia hlavných hmôt, plne rešpektujúcich vrstevnice terénu. Konštrukčne sa jedná o monolitický stenový systém. Z architektonického hľadiska sú tu použité tradičné miestne materiály - drevo, kameň, omietka a sklo.

Apartmánový dom Starý Smokovec
  • Apartmánový dom Starý Smokovec
  • Apartmánový dom Starý Smokovec
  • Apartmánový dom Starý Smokovec
  • Apartmánový dom Starý Smokovec