English   Slovensky

 
Administratívna budova Tatramat
NÁZOV PROJEKTU:
Administratívna budova Tatramat
ROK:
2006 - 2007
MIESTO:
Poprad - Matejovce

Rozsahom sa jedná o štandardnú no výrazovou formou modernú firemnú administratívnu 5 podlažnú budovu. Dominantnou funkciu je tu administratíva s pridruženými prevádzkami (stravovanie, školiace priestory, výstavné priestory...) Objekt je progresívne riešený s použitím netradičných energetických zdrojov. Využíva na svoju prevádzku tepelné čerpadlá, slnečné kolektory, rekuperáciu tepla... Architektnonické tvarovo strohé, no detailom citlivo plastické riešenie je odrazom efektívneho dispozičného riešenia a priestorových a plošných požiadaviek investora. Jednoduché hmotové riešenie je aj logickým dôsledkom efektívnej prevádzky netradičných zdrojov energií.

Administratívna budova Tatramat
  • Administratívna budova Tatramat
  • Administratívna budova Tatramat
  • Administratívna budova Tatramat