English   Slovensky

 
Administratívna budova firmy Kelcom
NÁZOV PROJEKTU:
Administratívna budova firmy Kelcom
ROK:
2004
MIESTO:
Poprad - ul. Hraničná ul.

 

Jedná sa o administratívnu budovu menšej firmy. Hmotovo a pôdorysne rešpektuje zaoblenosť pozemku z jednej strany. Funkčne odpovedá požiadavkám a prevádzke firmy. Spočíva v delení na technické, skladové a servisné priestory a priestory vedenia a správy firmy. Materiálovo a konštrukčne sa jedná o klasickú technológiu výstavby kombináciou betónu a murovaného materiálu. Fasádu tvorí omietka, drevo a celé to vyľahčujú oceľové akcentové prvky (tiahla, stĺpy a zábradlia) dodávajúce stavbe transparentnosť a odľahčenosť.

Administratívna budova firmy Kelcom
  • Administratívna budova firmy Kelcom
  • Administratívna budova firmy Kelcom